Analiza wody oraz ścieków

Badania fizyczne:

 • Barwa
 • Gęstość
 • Mętność
 • Przewodnictwo elektrolityczne (właściwe)
 • Temperatura
 • Zapach
 • Zawiesiny łatwo opadające

Badania chemiczne:

 • Kwasowość
 • Zasadowość
 • Odczyn pH
 • Twardość
 • Utlenialność
 • Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)
 • Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
 • Zawiesiny
 • Zagniwalność
 • Substancje rozpuszczone
 • Sucha pozostałość
 • Substancje powierzchniowo czynne (detergenty)
 • Substancje ropopochodne
 • Azot: ogólny, amonowy, azotanowy, azotynowy
 • Chlor
 • Chrom
 • Cyjanki
 • Cynk
 • Ekstrakt eterowy
 • Fenol
 • Formaldehyd
 • Fosforany
 • Fosfor ogólny
 • Glin
 • Kadm
 • Magnez
 • Mangan
 • Miedź
 • Nikiel
 • Ołów
 • Potas
 • Rodanki
 • Rtęć
 • Siarczany, siarczyny, siarczki
 • Żelazo
Badania z zakresu włókiennictwa >>>